ALESSIA BERNABE' classe quarta
ALESSIA BERNABE' classe quarta
Hiba classe quinta
Hiba classe quinta
Tisha classe quinta
Tisha classe quinta
Tisha e Francesca classe quinta
Tisha e Francesca classe quinta
Caterina, Tisha, Francesca classe quinta
Caterina, Tisha, Francesca classe quinta
Tisha-Matilde classe quinta
Tisha-Matilde classe quinta
Marta classe seconda
Marta classe seconda
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Valentina, Linda classe quarta
Nicola classe quinta
Nicola classe quinta
Alice classe prima
Alice classe prima
Giada classe prima
Giada classe prima
Elena classe prima
Elena classe prima
classe prima
classe prima
Hiba classe quinta
Hiba classe quinta

Registro Elettronico
Registro Elettronico
IC Vescovato
IC Vescovato